رباعیات عبید زاکانی

گفتم عقلم گفت که حیران منست
گفتم جانم گفت که قربان منست
گفتم که دلم گفت که آن دیوانه
در سلسلهٔ زلف پریشان منست

نوشتن دیدگاه


شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی رباعی رباعیات عبید زاکانی گفتم عقلم گفت که حیران منست