رباعیات ملک‌الشعرای بهار

گر مانده و ناتوان و گر خسته و زار
ما وز طلبش دست کشیدن‌، زنهار
افتان خیزان رسیم تا منزل دوست
پرسان پرسان روبم تا خیمهٔ یار

نوشتن دیدگاه


شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی رباعی رباعیات ملک‌الشعرای بهار گر مانده و ناتوان و گر خسته و زار