رباعیات انوری

در کوی غمت هزار منزل دارم
وز دست تو پای صبر در گل دارم
در راه تو کار سخت مشکل دارم
دل نیست پدید و صد غم دل دارم

نوشتن دیدگاه


شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی رباعی رباعیات انوری در کوی غمت هزار منزل دارم