رباعیات انوری

دی ما و می و عیش خوش و روی نگار
وامروز غم جدایی و فرقت یار
ای گردش ایام ترا هر دو یکیست
جان بر سر امروز نهم دی باز آر

نوشتن دیدگاه


شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی رباعی رباعیات انوری دی ما و می و عیش خوش و روی نگار