رباعیات انوری

می نوش کنم ولیک مستی نکنم
الا به قدح درازدستی نکنم
دانی غرضم ز می‌پرستی چه بود؟
تا همچو تو خویشتن پرستی نکنم

نوشتن دیدگاه


شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی رباعی رباعیات انوری می نوش کنم ولیک مستی نکنم