رباعیات انوری

نه مشکل روزگار حل خواهد شد
نه دور فلک همی بدل خواهد شد
زین پس من و عشق و می که این روزی دو
تا روز دو بر باد اجل خواهد شد

نوشتن دیدگاه


شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی رباعی رباعیات انوری نه مشکل روزگار حل خواهد شد