غزلیات فرخی یزدی

دی تا دل شب آن بت طناز کجا بود؟
تاعقده ز دل باز کند باز کجا بود؟
گرزیر پر خود نکشم سر چکنم من
در دام، توانائی پرواز کجا بود
تا بر سر شمشاد چمن پای بکوبد
تردستی آن سرو سرافراز کجا بود
از حرص بود آنچه رسد بر سر آدم
در جنس بشر این طمع و آز کجا بود
تا کی پی آواره روانیم ندانیم
خوانندۀ این پردۀ آواز کجا بود
از جور همه خانه خرابیم خدایا
این فتنه گر خانه برانداز کجا بود
با این غم و این محنت و این سوز نهانی
در فرخی این طبع غزلساز کجا بود

نوشتن دیدگاه


شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی غزل غزلیات فرخی یزدی دی تا دل شب آن بت طناز کجا بود