غزلیات جلال الدین همایی (سنا)

ای غم بجز اندر دل من خانه نسازی
جُغدی که مگر خانه بویرانه نسازی
خلوتگه دل ساخته ام خاص تو ای ماه
هر چند که دانم تو باین خانه نسازی
ای شانه مکن خانه در آن زلف که ترسم
دیوانه یی و با دل دیوانه نسازی
ای مرغ قفس گر به تو را طعنه بسازد
گر تو بهمین آب و همین دانه نسازی
شایستهٔ خشت و لحد و خانهٔ گور است
آن گل که از او ساغر و پیمانه نسازی
گر شد حرم کعبه خراب از تو چه باک است
امّا بهمین شرط که بُتخانه نسازی
ایران وطن تست بویرانیش ای دوست
زنهار که با دشمن بیگانه نسازی
دنیاست سنا رهگذر سیل فنا کاش
می شد که در او خانه و کاشانه نسازی

نوشتن دیدگاه


شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی غزل غزلیات جلال الدین همایی (سنا) ای غم بجز اندر دل من خانه نسازی