غزلیات جلال الدین همایی (سنا)

واعظا بهر خدا ترک دغل کن اندکی
آنچه می گویی بمردم خود عمل کن اندکی
من نمیگویم بساط کهنه را در هم نورد
حرفهای کهنه را با نو بدل کن اندکی
دولت باطل نپاید در مثل خوش گفته اند
رو تأمل اندر این نیکو مثل کن اندکی
مرد راه دین و کار آخرت گر نیستی
سعی اندر کار دنیا لاقل کن اندکی
گفتهٔ تلخ تو گر خواهی بشیرینی خورند
از صفا و صدق اندر وی عسل کن اندکی

نوشتن دیدگاه


شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی غزل غزلیات جلال الدین همایی (سنا) واعظا بهر خدا ترک دغل کن اندکی