غزلیات جلال الدین همایی (سنا)

کسی که می بزر و سیم ناب بفروشد
بسنگ سرخ و سپید آفتاب بفروشد
کسی که در پی آبادیِ سرای دل است
بگو بباده جهانِ خراب بفروشد
بحُسن عاقبت حالِ شیخ مصلحت است
که در بهای کتابی کتاب بفروشد
طوافِ خانه بحقّ آن کند که در مستی
کلیدِ کعبه بجام شراب بفروشد
کسی که نسیهٔ پیری دهد بنقد شباب
بآب چشمهٔ حیوان سراب بفروشد
بجز زیان چه بود حاصل کسی که سنا
بسعی بیهُده عهد شباب بفروشد

نوشتن دیدگاه


شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی غزل غزلیات جلال الدین همایی (سنا) کسی که می بزر و سیم ناب بفروشد