غزلیات جلال الدین همایی (سنا)

رفتیم و نشد کس خبر از راز دل ما
با نغمهٔ کس راست نشد ساز دل ما
صد نام نهادند و بیک بند نیافتاد
شهباز سبک سیر فلک تاز دل ما
چشم طمع از ملک جهان دوخته رفتیم
این طعمه نشد درخور شهباز دل ما
اسرار جهان می شنوی پرده به پرده
گر گوش دهی باز بآواز دل ما
با این همه آوازه ز مرغان چمن نیست
یک طایر خوش نغمه هم آواز دل ما

نوشتن دیدگاه


شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی غزل غزلیات جلال الدین همایی (سنا) رفتیم و نشد کس خبر از راز دل ما