غزلیات محمد سلمانی

چقدر بد شده دنیا چقدر بد شده ایم
به جای گرمی آغوش، دست رد شده ایم
تو از من آن همه دور و من از تو این همه دور
شبیه آن چه که بیگانه می شود شده ایم
میان پیله ی احساسمان تفاهم نیست
که در منیّت خود حبس تا ابد شده ایم
من و تو میوه ی یک شاخه ایم و یک ریشه
جدا جدا شده ایم و سبد سبد شده ا یم
چقدر عیب نما و چقدر عیب شمار
شبیه آینه های تمام قد شده ایم

نوشتن دیدگاه


شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی غزل غزلیات محمد سلمانی چقدر بد شده دنیا چقدر بد شده ایم