قیصر امین پور

یک کلبۀ خراب و کمی پنجره
یک ذره آفتاب و کمی پنجره
ای کاش جای این همه دیوار و سنگ
آیینه بود و آب و کمی پنجره
در این سیاه چال سراسر سوال
چشم و دلی مجاب و کمی پنجره
بویی ز نان و گل به همه می رسید
با برگی از کتاب و کمی پنجره
موسیقی سکوت شب و بوی سیب
یک قطعه شعر ناب و کمی پنجره

نوشتن دیدگاه


شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی غزل قیصر امین پور یک کلبۀ خراب و کمی پنجره