دکلمه های نیکی کریمی

 دانلود  "عاشقانه " فروغ فرخزاد  با صدای نیکی کریمی

 دانلود  "عطر حضور شما " فروغ فرخزاد  با صدای نیکی کریمی

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی دانلود دانلود دکلمه دکلمه های نیکی کریمی