زوربای یونانی - نیکوس کازانتزاکیس

زوربای یونانی کتابی از نیکوس کازانتزاکیس، داستان نویسنده و روشنفکری است که به دنبال کسب تجربه‌ای تازه، برای راه‌اندازی مجدد یک معدن زغال سنگ به جزیره کرت سفر می‌کند. مرد جوان در بندر با الکسیس زوربا برخورد می‌کند و زوربا او را قانع می‌کند تا وی را به عنوان سرکارگر معدن استخدام کند.
وقتی به کرت می‌رسند، زوربا همه کارها را انجام می‌دهد اما مهم‌ترین کارش تاثیری است که روی جوان می گذارد...

زوربای یونانی - نیکوس کازانتزاکیس

دقت کرده‌ای، ارباب که هر چیز خوبی که در این دنیا هست اختراع شیطان است؟ زنان زیبا، بهار، خوک شیری کباب‌کرده، شراب و همه این چیزها را شیطان درست کرده است. و اما خدا کشیش و نماز و روزه و جوشانده بابونه و زنهای زشت را آفریده است… اَه! 

ما تا پاسی از شب گذشته ساکت در کنار منقل نشستیم. من بار دیگر حس کردم که خوشبختی چه چیز سهل‌الوصول و کم‌مایه‌ای است و تنها با یک جام شراب، یک بلوط برشته، یک منقل کوچک و زمزمه دریا بدست می‌آید. برای اینکه بتوان احساس کرد که سعادت همین چیزهاست فقط کافی است یک دل ساده و قانع داشت.

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب زوربای یونانی - نیکوس کازانتزاکیس