ابله محله - کریستین بوبن

رمان ابله محله (ژه) اثری از کریستین بوبن است.
آلبن در روز زمستانی که برای بازی به دریاچۀ یخ زده محل زندگی خود آمده ناگهان در زیر لایه های یخ با زنی به نام "ژه" مواجه می شود که در زير يخهای درياچه زندگي مي كند...
این اثر با دو عنوان «ابله محله» و «ژه» به فارسی ترجمه شده است.

ابله محله

شاید بهترین قسمت وجود ما، متعلق به ما نیست. شاید ما فقط محافظ چیزی هستیم که پس از ناپدید شدن ما، برجای می ماند...

این یک قانون قدیمی دنیاست، قانونی نامکتوب : هرکسی که چیزی بیشتر دارد، در همان لحظه، چیزی هم کمتر دارد.
قوانین قدیم دنیا را می توان از این رو، و همچنین از آن رو خواند : کسی که چیزی کمتر دارد، در همان لحظه، چیزی هم بیشتر دارد...

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب ابله محله - کریستین بوبن