زهر عشق - اریک امانوئل اشمیت

«زهر عشق» رمانی از اریک امانوئل اشمیت می باشد. در توضیح پشت جلد آمده است:
«چهار نوجوان شانزده‌‎ساله که پیمان دوستی ابدی با هم بسته‌اند، در دفتر خاطراتشان بی‌قراری‌ها، ‌خواسته‌ها، دلدادگی‌ها و رویاهایشان را می‌نویسند. چطور می‌توان از پیچیدگی‌های عاطفی‌ای که پدرومادرها، ‌در زندگی زناشویی خود،‌ با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند پرهیز کرد؟ دیروز دوباره این دخترکان در دام این هیجان پریشان‌کننده - عشق - افتادند و به این دنیای اسرارآمیز قدم نهادند، جنونی که شاید آنان را به زنانی سرگردان تبدیل کند. درحالی‌که شاگردان، در مدرسه، برای اجرای نمایش رومئو و ژولیت آماده می‌شوند، ‌درامی پیش‌بینی‌نشده و مرگبار در شرف وقوع است»

زهر عشق - اریک امانوئل اشمیت

اگر دیگر نخواهی دوست من باشی این یعنی اینکه هرگز دوست من نبوده ای.

افسانه پردازان مرگ را به شرمندگی ترجیح می دهدند. خودخواه ترین افراد نزدیکانشان را فدا می کنند و بزدل ها خود را ویران می کنند.

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب زهر عشق - اریک امانوئل اشمیت