زن آینده - کریستین بوبن

زن آینده نوشته کریستین بوبن ، داستان زندگي و رشد ، احساسات و بلوغ دختری با نام آلپ است. داستان کنش‌ها و واکنش‌ها در برابر آدم‌هایی که در زندگی آلپ حضور دارند.

زن آینده - کریستین بوبن

 

 

نادر اشخاصي قادرند عاشق شوند زيرا نادر اشخاصي قادرند همه چيز را از دست بدهند .

هم آغوشی پنهانی مانند آبنبات دزدین از بقالی است. لذت بخش. طعم خوشمزۀ آبنباتی که نباید می دزدیدیم، ته دهانمان. 

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب زن آینده - کریستین بوبن