زنبور عسل - موریس مترلینگ

زندگی زنبوران عسل شاهکار جاویدان موریس مترلینگ است. بررسی زندگی شگفت انگیز زنبورها و بیان حقایق جالب و ناگفته دربارۀ این جانور هوشمند که می تواند از جهات مختلف برای ما سودمند باشد.

زنبور عسل - موریس مترلینگ

وقتی که ملکه بیگانه وارد کندو شود اطراف او را می گیرند و یک حصار جاندار اطراف ملکۀ جدید بوجود می آورند، بدون اینکه تکان بخورند.این وضع بیست و چهار ساعت و گاهی سی و شش ساعت دوام دارد تا وقتی که ملکه بیگانه بر اثر نرسیدن غذا و هوا تلف شود.
حال اگر در خلال این اوقات ملکه اصلی و بومی متوجه حضور رقیبی در کندو شود و به حصار جاندار نزدیک گردد زنبورهایی که اطراف ملکه بیگانه را احاطه کرده اند کنار می روند و میدان را برای دو حریف باز می گذارند.
این وضعیت خیلی دیدنی است زیرا به وضعی عجیب شبیه به جنگ های دورۀ شوالیه های ما می باشد: دو ملکه به سوی هم حمله ور می شوند بدون اینکه دیگران کوچکترین دخالتی در پیکار آنها نمایند...
باید دانست که بر اثر آزمایشهایی که تا کنون شده، به ثبوت رسیده است که تقریباً همیشه ملکه بومی و قانونی فاتح می شود، زیرا مثل این است که او در وطن خویش بیشتر انرژی و قدرت دارد...

در زندگی زنبور عسل صدها نمونه یافت می شود که گواهی می دهد زنبوران عسل ملکه را بیش از خود دوست می دارند...
در موقع قحطی تا آخرین قطره عسل خود را به ملکه می خورانند و خود از گرسنگی می میرند ولی نمیگذارند که او بمیرد.
تا وقتی که ملکه زنده است، هر واقعه ای ککه برای زنبورهای عسل پیش بیاید موجب ناامیدی آنها نمی شود.
اگر بیست مرتبه عسل آنها را به سرقت ببرید و خانه های آنها را خراب کنید و تخم ها و کرمهای آنها را بربایید و اگر بیست مرتبه آنها را قتل عام کنید ، آن عده که باقی می مانند همت و استقامت خود را از دست نمی دهند، ولو شماره آنها به قدری کم باشد که نتوانند یک دایرۀ کامل اطراف ملکه بوجود بیاورند.
بعد از هر فاجعه و بدبختی ، زنبورها با دقت و پشتکار هر چه تمام تر زندگی را تجدید می نمایند زیرا می دانند که ملکه آنها زنده است و نژاد آنها از بین نخواهد رفت...

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب زنبور عسل - موریس مترلینگ