یک مرد خیلی سازگار - اریک امانوئل اشمیت

«یک مرد خیلی سازگار» نمایشنامه ای از اریک امانوئل اشمیت، داستان هنرپیشه محبوبی است که تلاش می کند با همۀ مردم مهربان و سازگار باشد، روح شخصیت نمایش نامه در آینه ظاهر شده و با او به جر و بحث می پردازد.

یک مرد خیلی سازگار - اریک امانوئل اشمیت

از آن‌جاکه هیچ علاقه‌ای به تئاتر ندارم، حتی یک ذره، خودم هم متعجب‌ام: روی یک صندلیِ کوچک گیر بیفتیم، بدون این‌که بتوانیم نه چیزی بنوشیم نه چیزی بخوریم. روبه‌روی صحنه‌ای که جز بازیگران اجق‌وجقی که متن‌ها را یکی پس از دیگری بلغور می‌کنند هیچ‌چیز جالبی برای دیدن ندارد، ناگزیر از سکوت، شانه‌به‌شانه، دست‌به‌دست، آرنج‌به‌آرنج، به یکدیگر بچسبیم و بوی بغل‌دستی‌هایی را که انتخاب نکرده‌ایم تحمل کنیم. مرسی برای این شکنجه... چقدر می‌توانم اعصاب خودم را در یک تئاتر خُرد کنم! برای شما این‌گونه نیست؟

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب یک مرد خیلی سازگار - اریک امانوئل اشمیت