یازده دقیقه ـ پائولو کوئیلو

کتاب یازده دقیقه نوشته نویسنده نامدار پائولو کوئلیو است.
داستان دختری بلند پرواز به نام ماریاست که با مشکلاتی برخورد می کند و مجبور می شود برای رسیدن به آرزوهایش تن به هر کاری دهد و...

یازده دقیقه

زندگی یک بازی خطرناک است؛ زندگی مثل پریدن با چتر نجات است؛ زندگی به استقبال خطر رفتن است؛ زندگی افتادن و دوباره برخاستن است؛ زندگی کوهنوردی است؛ زندگی نیاز بالا رفتن و رسیدن به اوج است؛ زندگی احساس نارضایتی و اندوه در زمانهایی است که انسان به آنچه می خواهد, نمی رسد...

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب یازده دقیقه ـ پائولو کوئیلو