آخرین وسوسهٔ مسیح - نیکوس کازانتزاکیس

آخرین وسوسهٔ مسیح داستانی متفاوت از نیکوس کازانتزاکیس دربارۀ عیسی مسیح است.
در این کتاب مسیح در کنار مأموریت الهی، یک انسان با تمام ویژگی‌ها و احتیاجات زمینی است و نیاز به مهر و محبت و عشق داشته و مانند دیگران دچار وسوسه می‏‌شود.
پس از انتشار کتاب در سال ۱۹۵۱، دیدگاه زمینی کازانتزاکیس به مسیح به شدت مورد اعتراض دستگاه کلیسا و همچنین مسیحیان قرار گرفت.

آخرین وسوسهٔ مسیح - نیکوس کازانتزاکیس

 

صدای گوشخراشی در فضا طنین انداخت :«پسر مریم، تو بر خلاف شریعت عمل می کنی»
عیسی به آرامی جواب داد: شریعت مخالف قلب من عمل می کند.

متی شکوه الود گفت: مولای من؛ گفتار شما مبهم است. چگونه انتظار داری که انها را در کتابم بنویسم؟ او قلمش را در هوا گرفته بود و قادر به فهمیدن و نوشتن نبود.
عیسی به تلخی جواب داد: متی؛ من به خاطر نوشتن تو حرف نمی زنم؛ چه خوب گفته اند که شما نویسندگان به خروس می مانید. فکر میکنید اگر بانگ بر نیاورید؛ آفتاب بیرون نمیاید.
خشم عیسی فرو کش نکرد .من یک چیز می گویم و تو چیز دیگری مینویسی. تازه آنهایی هم که نوشنه های ترا می خوانند؛ چیز دیگری می فهمند.

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب آخرین وسوسهٔ مسیح - نیکوس کازانتزاکیس آخرین وسوسهٔ مسیح - نیکوس کازانتزاکیس