توروتومبو - میگل آنخل استوریاس

«توروتومبو» نوشتۀ میگل آنخل آستوریاس می باشد. دختر هفت ساله ای همراه با پدر و پدرخوانده اش به مغازۀ سمساری می روند تا برای شرکت در کارناوال ت‍ورو ت‍وم‍ب‍و لباس های مبدل و ماسک کرایه کنند. دختر زمانی که پدر و پدرخوانده بر سر کرایه کردن اشیا در حال مذاکره هستند به تالاری پر از اشیای گوناگون وارد می شود و با دلی ساده و نگاهی تحسین آمیز همه چیز را تماشا می کند، غافل از آنکه در پایان این مقدمۀ لذت بخش با شیطان روبرو خواهد شد و...
داستان کوتاهی با عنوان «آی‍ی‍ن‍ۀ لیداسال» در پایان کتاب آمده است.

توروتومبو - میگل آنخل استوریاس

مي‌رقصيدند؛ مي‌رقصيدند: رقص كوهستان‌ها، رقص درختان، رقص مردم سبز... با چهره‌ها و موهاي سبز، لباس‌هاي سبز، كفش سبز، نباتات سبز و سرگشته، مخلوط با گاوهاي زرين شاخ، با تكه‌هاي شب سياه و پهناور در كفش‌هاي چوبي آغشته به گرد ستارگان، مخلوط با رقصندگان خندان، با چهره‌هاي نقاشي شده با خطوط افقي، آبي و زرد، با حلقه‌هاي كلاه‌گيس‌ها، با زنگوله‌ها... پايكوبي مي‌كردند. پايكوبي مي‌كردند. پايكوبي مي‌كردند. 

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب توروتومبو - میگل آنخل استوریاس