برادرکشی - نیکوس کازانتزاکیس

برادرکُشی اثر نیکوس کازانتزاکیس، داستان سرزمینی است که دچار جنگ داخلی و دو دستگی شده است. سیاه ها با شعار «وطن پرستی، مذهب و سعادت دنیا و آخرت» و سرخ ها با شعار «نان، عدالت و مساوات» باعث تفرقه و جنگ خونین در یک آبادی کوچک می شوند و پدر يارانوس که مخالف عقاید سایر روحانیونِ مسیحی است عیسی وار به فكر صلح و آشتي و برابري است...

برادرکشی - نیکوس کازانتزاکیس

خدا می گوید:
ای کشیشِ پیر! شرم نمی‌کنی که از من یاری می‌جوئی؟!
چرا و چگونه از من راهنمایی می‌خواهی؟ در حالیکه تو آزادی!
من تو را آزاد آفریده‌ام و گنجی از خِرَد ارزانیت کرده‌ام، پس چرا باز هم به من می‌چسبی و در برابر من کُرنش و عجز و لابه می‌کنی؟
دست از این عجز و لابه ات بردار.

هيچ وقت قلب كسي را جريحه دار نكنيد چون خداوند در آن سكونت دارد.

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب برادرکشی - نیکوس کازانتزاکیس