تصویر دوریان گری - اسکار وایلد

تصویر دوریان گری رمانی از اسکار وایلد، داستان مرد جوان خوش‌سیما به نام «دوریان گری» است. «باسیل هاوارد» دوست نقاشش پرتره ای از او در کمال زیبایی و جوانی می کشد، دوریان گری با دیدن تصویر از اندیشه گذشت زمان و نابودی جوانی و زیبایی در اندوه عمیقی فرو می‌رود، پس در همان لحظه آرزو می‌کند که چهره خودش پیوسته جوان و شاداب بماند و در عوض، گذشت زمان و پیری و پلیدی‌ها بر تصویرش در پورتره او منتقل شود و...

تصویر دوریان گری - اسکار وایلد

دوران جوانی اینقدر کوتاه است که نباید دمی غافل نشست و فرصتی را از دست داد. این گلهای زیبا را می بینید؟ زود پژمرده و فانی می شوند اما در بهار آتیه دوباره شکفته می شوند. در صورتیکه ما وقتی جوانی مان از کف بدر رفت، دیگر بدستمان برنمی گردد و اثری جز ندامت و حسرت باقی نخواهد گذاشت.

در عشق آنهایی که مطیع و وفادار می مانند ، نمی توانند جز به جنبه سطحی و ساده و عادی به چیز دیگری پی ببرند. در صورتی که فقط گریزپایان قادرند که حرارت آتش سوزان آن را درک کنند.

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب تصویر دوریان گری - اسکار وایلد