یادداشت های روزهای تنهایی - گابریل گارسیا مارکز

یادداشت های روز تنهایی مجموعه پراکنده ای از نوشته ها ، خاطرات و مقالات گابریل گارسیا مارکز است.
مقالات این مجموعه بین سال های 1990الی 2000میلادی در جراید مختلف انتشار یافته است.

یادداشت های روزهای تنهایی

كم مي‌خوابم اما روياي فراوان دارم. مي‌دانم براي هر دقيقه‌اي كه چشمان‌مان را مي‌بنديم شصت ثانيه روشنايي از دست مي‌دهيم.

اگر خداوند لحظه ای فراموشش شود و مرا عروسکی پارچه ای بپندارد، و اگر چنین باشد که برای مدتی کوتاه باز عمری ارزانی ام دارد، به یقین حرفی در مورد آن چه بدان ها می اندیشم بر زبان نخواهم راند و بی شک اندیشه خواهم کرد پیرامون حرف هایی که می بایست بگویم.
ارزیابی خواهم کرد چیزها را نه برای آن چه می ارزند، ولی خواهم سنجید آنان را برای معنایی که می دهند.
کم می خوابم اما رویای فراوان دارم. می دانم برای هر دقیقه ای که چشمانمان را می بندیم شصت ثانیه روشنایی از دست می دهیم.

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب یادداشت های روزهای تنهایی - گابریل گارسیا مارکز