تهوع - ژان پل سارتر

«تهوع» رمانی از ژان پل سارتر می باشد. «آنتوان روکانتن»، مورخ افسرده و گوشه‌گیری می باشد که دچار دغدغه های وجودی شده است. رابطه ی میان او و آشیای پیرامونش، رابطه پریشان کننده است و همه چیز از نظرش زاید و بیهوده و غیر ضروری است و موجب تهوع می شود.

تهوع - ژان پل سارتر

من میان این صداهای شادمان و عقلانی تنها هستم، همه ی این آدم ها وقتشان را سر این میگذارند که آنچه در درونشان هست را توضیح دهند و با خوشحالی تصدیق کنند که عقایدشان یکی است.
آه که چقدر برایشان مهم است که همه با هم یکجور فکر کنند.

من میان این صداهای شادمان و عقلانی، تنها هستم. همه‌ی این آدم‌ها وقتشان را سر این می‌گذارند که ما فی الضمیرشان را توضیح دهند و با خوشحالی تصدیق کنند که آرا و عقایدشان یکی است. واه که چقدر برایشان مهم است که همه با هم یکجور فکر کنند. کافی است ببینیم چه اخمی می‌کنند وقتی یکی از این آدم‌هایی که چشم ماهی‌وار دارند و پنداری نگاهشان درون خودشان را می‌نگرد و با آن‌ها هیچ توافقی نمی‌توان داشت از میانشان می‌گذرد.

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب تهوع - ژان پل سارتر