سوموکاری که نمی توانست تنومند شود - اریک امانوئل اشمیت

ـ استاد شومینتسو، برای یه بار در زندگی تون باید قبول کنید که اشتباه می کنید. من علاوه بر مشکل جسمی یه مشکل روحی روانی هم وجود داره: من هیچ اراده ای ندارم.
ـ اشتباهه. تو خیلی اراده داری.
ـ واقعا؟
ـ بله. تو هزار عذر و بهانه پیدا می کنی تا از زیر اون کاری که تصمیم به انجامش گرفتی شونه خالی کنی. در واقع، تو توی وجودت یه مقدار اراده داری اما اراده ات از یه اراده ی بدخواهانه اس. خیلی بده که جاده ی بالا رفتن همون جاده ی پایین اومدنه.

نوشتن دیدگاه