دنیای سوفی - یوستین گردر

«دنیای سوفی» رمان فلسفی از یوستین گردر، داستانی درباره تاریخ فلسفه است. در این کتاب تاریخ فلسفه به زبانی ساده به شکل رمان تشریح شده است.
دختری به نام سوفی در آستانه ۱۵ سالگی نامه‌هایی بدون تمبر و نشانی از شخصی به نام آلبرتو ناکس دریافت می‌کند که در آنها سؤالات جالبی مانند «تو کیستی؟» «جهان چگونه پدید آمده‌است؟» که آغاز گر راه آموزش تاریخ فلسفه‌است مطرح می‌کند و...

دنیای سوفی - یوستین گردر

هر کس که بداند که نداند از همه داناتر است. سقراط خود گفت: "یک‌چیز را خوب می‌دانم، و آن این است که هیچ نمی‌دانم." این گفته را به خاطر بسپار، چون، حتی در بین فلاسفه، اعترافی‌ست بسیار نادر.

مهمترین چیز در زندگی چیست؟ اگر این سوال را از کسی بکنیم که سخت گرسنه است، خواهد گفت غذا. اگر از کسی بپرسیم که از سرما دارد می میرد، خواهد گفت گرما. و اگر از آدمی تک و تنها همین سوال را بکنیم، لابد خواهد گفت مصاحبت آدمها.
ولی هنگامی که این نیاز های اولیه برآورده شد ـ آیا چیزی می ماند که انسان بدان نیازمند باشد؟ فیلسوفان می گویند بلی... و آن این است که بدانیم که ما کیستیم و در اینجا چه می کنیم؟

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب دنیای سوفی - یوستین گردر