قصری در پیرنه - یوستین گردر

«قصری در پیرنه» نوشتهٔ یوستین گردر، داستان مردی است که بعد از سالها برای شرکت در سمیناری به نروژ باز می گردد و به صورت اتفاقی با معشوقه قدیمی خود روبرو می شود. زوجی که سال‌ها از همدیگر جدا بودند تصمیم می گیرند دوباره از طریق ایمیل با هم در ارتباط باشند و...

قصری در پیرنه - یوستین گردر

یک بار داستانی در مورد زوجی شنیدم که قرار بود از هم جدا شوند. هر دو بر سر جدایی شان توافق داشتند. جوانمردانه کتابهایشان را تقسیم کردند، اما خیلی زود دریافتند کتابی را که یکی از آنها می خواهد آن یکی هم دوست دارد. این موضوع هنگام تقسیم کتابهای دیگر شدیدتر شد. بعد دیدند که در مورد کتابهای دیگر هم همین طورند و یکدفعه متوجه شدند آن قدر نقطه مشترک دارند که جدایی شان دشوار و دردناک است. امروز هنوز با هم زندگی می کنند و به جدایی از هم به عنوان حادثه ای دردناک و غیر ضروری می نگرند.

می دانیم که مذهب می تواند موجب الهام آدم ها و رفتارهای شاد و رضایت آمیز، از خود گذشتگی و نیکوکاری شود. ولی تاریخ و عناوین روزنامه ها نشان می دهند که چگونه رفتارهای مذهبی می تواند خیلی ساده مورد سوء استفاده قرار گیرد. قساوتهایی که در طول تاریخ به اسم خدایان، قبیله ها و نیاکان بر انسانها روا داشته شده بسیار است.

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب قصری در پیرنه - یوستین گردر