مرد داستان‌فروش - یوستین گوردر

«مرد داستان‌فروش» نوشتهٔ یوستین گردر، داستان مردی را روایت می‌کند که از کودكی نبوغ خاصی در داستان سرایی داشته ولی هرگز خودش اثری خلق نمی‌کند و همواره سوژه‌های بدیع و خارق‌العاده‌ای می‌یابد كه آنها را به نویسند‌گان و دفاتر انتشارات می فروشد.

مرد داستان‌فروش - یوستین گوردر

هرگز سعی نکردم خودم را بهتر از آنچه که هستم بنمایانم. ما برای دیداری کوتاه به این دنیا آمده ابم و غباری بیش نیستیم، به همین علت دلیلی ندارد که خودمان را مهم جلوه دهیم. همان طوری که «مفیستوفلس» به «فاوست» گفت: ابدیت چه چیزی می تواند به ما عرضه کند که فنا ناپذیر نباشد.

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب مرد داستان‌فروش - یوستین گوردر