سرگذشت ندیمه - مارگارت اتوود

سرگذشت ندیمه(قصه کلفت) رمانی از مارگارت اتوود می باشد. انقلابی در کشور رخ داده و حکومتی مسیحی تشکیل می‌شود. حکومتی که در آن زن‌ها از داشتن هرگونه قدرت، شغل، و دارایی محروم هستند و در تعیین سرنوشت خود نقشی ندارند. در این حکومت ازدواج‌ دوم‌ غیرقانونی‌ و زنا اعلام‌ می‌شود و زنان‌ بسیاری‌ دستگیر شده و به‌ بهانه‌ عدم‌ صلاحیت‌ اخلاقی‌ فرزندان‌ آن‌ها مصادره‌ و در اختیار زوج‌های‌ بی‌فرزند از طبقه‌ بالا که‌ مشتاق تداوم‌ نسل‌ خود هستند قرار می‌دهد.
سرگذشت ندیمه داستان یکی از این زنهاست. زنی که شوهرش پیش از او با زن دیگری ازدواج کرده و ازدواج آنها توسط حکومت جدید غیرقانونی اعلام می‌شود و پس از فراری ناموفق، زن دستگیر شده و از سرنوشت دختر و شوهرش اطلاعی ندارد. او را به مرکز سرخ که مرکز آموزش کلفت‌ها می فرستند و...

سرگذشت ندیمه - مارگارت اتوود

فرمانده حق داشت. یک به علاوه یک به علاوه یک به علاوه یک مساوی چهار نیست. هر کدام از یک ها منحصر به فردند، راهی برای پیوند زدن آن ها به هم نیست و نمی توان آن ها را با هم عوض کرد.

می گوید، تا تخم مرغ را نشکنی نمی شود املت درست کرد. ما فکر کردیم می توایم و بهتر عمل می کنیم.
آهسته می گویم، بهتر؟ چطور میشه گفت که این طوری بهتره.
می گوید، بهتر بودن معنایش این نیست که بهتر برای همه. بهتر همیشه برای بعضی ها، یعنی بدتر.

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب سرگذشت ندیمه - مارگارت اتوود