صندوقچۀ اسرار - محمدعلی جمالزاده‌

«صندوقچۀ اسرار» اثری از  محمدعلی جمالزاده‌، مجموعه ای از يادداشت‌ برداری های نویسنده از مطالب مفيد کتاب‌ها، مجلات و روزنامه‌ها می باشد. این مطالب طی پانزده سال مطالعه جمع‌آوری، و در سه جلد با عنوان صندوقچۀ اسرار(دو جلد) و هزار بیشه به چاپ رسیده است. در اين کتابها سخنانی از دانشمندان، نامه‌ ها، تاریخ، نجوم، مباحث علمی و بسياری مطالب کهن و امروزی آورده شده است.

 صندوقچۀ اسرار - محمدعلی جمالزاده‌

سیر ترقی فرنگیها را شاید بتوان درین جست که هر کس کاری را که آموخته، همان کار را پیشه خود قرار داده است در صورتیکه در مملکت ما قرنهاست که بسیاری از اشخاص که کارهای مهم و به اصطلاح امروز «حساس» دارند آن کار را نیاموخته اند و از عهده برنمی آیند و نمی خواهند به روی بزرگوار خود بیاورند که مرد آن کار نیستند بطوریکه بیشتر بزرگان ما را میتوان شتران نمدمال خواند.

میشل دو مونتنی حکیم مشهور فرانسوی فرموده:
«آدم عالم در همه چیز عالم نمیشود ولی آدم بافهم می تواند همه چیز را بفهمد حتی نادانی خود را»

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب صندوقچۀ اسرار - محمدعلی جمالزاده‌