چرم ساغری - انوره دو بالزاک

هنگامی که قوای ممیزه انسان، مانند طلوع آفتاب در صبحگاهان، با یک اندیشه تازه ای مواجه شود و این اندیشه مثل نوزاد نمو کند و بزرگ شود و جوانی لایق گردد. لذتی را به آدمی می بخشد که بالاتر از جمیع لذائذ دنیوی خواهد بود.

نوشتن دیدگاه