صد سال تنهایی - گابریل گارسیا مارکز

صد سال تنهایی رمانی نوشته گابریل گارسیا مارکز است.
رمان به شرح زندگی شش نسل خانواده بوئندیا پرداخته شده‌است که نسل اول آن‌ها در دهکده‌ای به نام ماکوندو ساکن می‌شود و...
صد سال تنهایی سرگشتگی انسان ،تاثیر و تکرار اتفاقات گذشته در نسلهای بعد را روایت می کند.

صد سال تنهایی - گابریل گارسیا مارکز

اورسولا گفت:ما از اینجا نمیرویم, همینجا می مانیم, چون در اینجا صاحب فرزند شده ایم.
خوزه گفت:اما هنوز مُرده ای در اینجا نداریم, وقتی کسی مُرده ای زیرخاک ندارد, با آن خاک تعلق ندارد.
اورسولا با لحنی آرام و مصمم گفت:اگر قرار باشد من بمیرم تا بقیه در اینجا بمانند,خواهم مُرد...

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب صد سال تنهایی - گابریل گارسیا مارکز