رویای آدم مضحک _ داستایوفسکی

رویای آدم مضحک اثری از داستایفسکی است.
رویای آدم مضحک، شامل هفت داستان کوتاه است: آقای پروخارچین، پولزونکوف، دزد شرافتمند، درخت کریسمس و ازدواج، ماری دهقان، کروکودیل و رویای آدم مضحک

رویای آدم مضحک

ياد گرفتند دروغ بگويند و رفته رفته از دروغ گفتن خوششان آمد و کارشان به جايی کشيد که دروغ را حُسن دانستند.

نکته ی اصلی این است که دیگران را مثل خودتان دوست بدارید... این نکته ی اصلی است، همه چیز است، به هیچ چیز دیگری احتیاج نیست. آن وقت بلافاصله خواهید فهمید که چه طور می شود همه چیز را درست کرد. این حقیقتی است قدیمی، حقیقتی که بارها و بارها گفته شده، ولی باز هم بین انسان ها ریشه ندوانده! "آگاهی بر زندگی برتر از خود زندگی است، شناخت قوانین خوشبختی برتر از خوشبختی است."... این است چیزی که باید با آن بجنگیم! و من خواهم جنگید، علیه آن خواهم جنگید! اگر همه ی ما می خواستیم، همه چیز را می شد بلافاصله درست کرد.

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب رویای آدم مضحک _ داستایوفسکی