روزگار سخت‌ - چارلز ديكنز

روزگار سخت‌ رمانی از چارلز دیکنز می باشد. لوييزا و توماس فرزندان گراندگريند در شهری که سیستم خشک و جامد زندگی مردم را محصور کرده، تحت تعلیم پدر دانش زیادی کسب کرده اما با تمام وجود از عواطف انسانی و احساسات دور نگه داشته شده اند. لوييزا با شخص ثروتمندی به نام باندربي ازدواج مي كند و …
روزگار سخت پر از نشانه هائی از عادات، رسوم، ساختار اجتماعی و حوادث نیمه دوم قرن نوزدهم است. روزگاری که مردم شناختشان نسبت به خود و دیگران کمتر شده و جامعه از لحاظ اجتماعی، تاریخی و انسانی غیر قابل تحمل شده بود.

روزگار سخت‌ - چارلز ديكنز

کوک تاون کتابخانه ای داشت که استفاده از آن برای تمام مردم بسیار آسان بود. آقای گرادگریند غالباً ناراحت مطالبی بود که مردم در این کتابخانه می خواندند.
ثروتمندان و مستبدها همیشه به این نکته توجه خاصی داشته اند که اصولاً مردم چه می خواهند و چه نمی خواهند. آنها مایلند که زیردستها ترقی کنند ولی نمی خواهند که آنها قادر به تفکر و استدلال باشند.

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب روزگار سخت‌ - چارلز ديكنز