رازهایی درباره ی زنان - باربارا دی آنجليس

«رازهایی درباره ی زنان» نوشتۀ باربارا دی آنجليس شما را بیشتر با زنان و افکارشان آشنا خواهد کرد. این کتاب به آموزش راهکارها و رازهایی درباره زنان پرداخته، و به شما برای زندگی عشقی و احساسی موفق تر و قدرتمند کمک خواهد کرد.

رازهایی درباره ی زنان - باربارا دی آنجليس

مردان محترم: قانون زمانی ده به یک را به خاطر بسپارید. اگر یک روز با نامزد یا همسرتان تماس نگیرید از نظر آنها ده روز است. اگر دو هفته رابطه ی عاشقانه با آنها نداشته باشید، گویی 20 هفته بوده است. اگر تنها یک ماه از آشنایی تان با زنی میگذرد او طوری با شما رفتار میکند که انگار ده ماه است از آشنایی تان می گذرد.

زمانی که مردان از مدت زمان آخرین باری که زنان را ملاقات کرده، یا با آن ها گپ دوستانه داشته اند مطلع نباشند و یا زمان رویدادهای مهم را از یاد برده باشند، زنان احساس طرد شدگی میکنند و تصور میکنند که مردان آنها را دوست ندارند...
زنان این سهل انگاری و دیدگاه مردان نسبت به زمان را عدم توجه و تعهد تلقی می کنند...

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب رازهایی درباره ی زنان - باربارا دی آنجليس