رازهایی درباره ی زندگی - باربارا دی آنجليس

باربارا دی آنجليس در کتاب «رازهایی درباره ی زندگی» به بیان روشهای دست‌یابی به موفقیت در زندگی و رسیدن به كمال، در قالب ده‌ راز عمیق و مهم زندگانی پرداخته و توصیه هایی را برای داشتن زندگی مشترک موفق و راه رسیدن به صلح و آرامش درونی بیان می کند. 

رازهایی درباره ی زندگی - باربارا دی آنجليس

تا زمانی که انسان خودش را دوست نداشته باشد و به خود عشق نورزد، قادر نخواهد بود به کسی عشق بورزد و یا از عشق کسی بهرمند شود.
عشق به دیگران در واقع انعکاس عشق به خود در دیگری است.

کسانی که از زیر بار سختی ها فرار می کنند خود را از فرصت یادگیری درس های زندگی محروم می سازند. مشکلات مانند تیغ جراحی هستند که گرچه بدن را می شکافد و با درد همراه است، اما در نهایت بافت معیوب را برمی‌دارد و حیات و سلامتی را تضمین می کند.
مشکلات بزرگ به‌سان صخره های بزرگی هستند که در مسیر آب قرار گرفته اند. شاید نتوان از روی آن گذشت، اما می توان به صورت تقسیم شدن به چندین آب باریکه، از کنار آنان گذشت.

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب رازهایی درباره ی زندگی - باربارا دی آنجليس