دفترچه ممنوع - آلبا دسس‌پدس

دفترچه ممنوع رمانی از آلبا دسس‌پدس، داستان زن میانسالی به نام والریا است. والریا همه ی زندگی خود را برای همسر و فرزندانش گذاشته است. اما خرید یک دفترچه یادداشت، زندگیش را دگرگون می کند.
والریا تصور می کند این دفترچه خاطرات، روایت کننده زندگی خوشبخت او و خانواده اش خواهد بود، ولی با گذشت زمان متوجه می شود که نه عشق، بلکه مناسبات اجتماعی، خانواده آنها را کنار یکدیگر نگاه داشته است و ...

دفترچه ممنوع - آلبا دسس‌پدس

زن‌ها هر یک سیاه‌نامه‌ای دارند، دفترچه‌ای ممنوع که همه باید آن را از میان ببرند. از خود می‌پرسم: در کجای این دفترچه راست گفته‌ام؟ از کارهایی که کرده‌ام و در این صفحات منعکس شده است، کدام‌یک از من تصویر زیبایی باقی خواهد گذاشت؟ نمی‌دانم، هیچ‌کس هم هرگز نخواهد دانست. 

هرگز نمی توانم از حق آزادی خود بدون احساس شرمندگی و محکومیت دفاع کنم...
در حقیقت میشل آن شب که تا دیر وقت بیدار مانده بودم و مرا غافلگیر کرد، شک برد که دارم به مردی نامه می نویسم. هرگز این تصور را نمی کرد که من یادداشتی بنویسم. برای او قبول اینکه من عاشق مردی شده باشم خیلی آسان تر از پذیرفتن آن است که من هم قادر به فکر کردن هستم.

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب دفترچه ممنوع - آلبا دسس‌پدس