پاییز پدرسالار - گابریل گارسیا مارکز

انسان فقط زنده است.انسان خیلی دیر یاد می گیرد که حتی مجلل ترین و به درد بخورترین زندگی ها هم فقط به نقطه ای می رسند که یاد می دهند چگونه باید زندگی کرد.

نوشتن دیدگاه