پرواز شبانه - آنتوان دو سنت‌اگزوپری

در یک کشتی که در معرض غرق شدن است به همه دستور می دهند که احساساتشان را خفه کنند؛ چون احساسات کمکی به ملوانان نمی کند.

نوشتن دیدگاه