پرواز شبانه - آنتوان دو سنت‌اگزوپری

پرواز شبانه رمانی نوشتۀ  آنتوان دو سنت اگزوپری، گذران زندگی ریویر رئیس یک شرکت پست هوایی است.خلبانان به دستور ریویر برای صرفه جویی در زمان، مجبورند به کار بسیار خطرناک پرواز شبانه بپردازند. شبی فابیان، خلبان پُست هوایی، در حین پرواز در طوفان گم می‌شود و...

پرواز شبانه - آنتوان دو سنت‌اگزوپری

هر چند زندگی آدمی شاید گرانبهاترین چیزهای روی زمین باشد. ما همیشه به نحوی عمل می کنیم که گویی چیزی گرانبهاتر از زندگی آدمی موجود است.
امّا آن چیز چیست!؟...
جمله ای را که زمانی خوانده بود به یاد می آورد: «تنها کار همان جاودان ساختن انسان بود...آنچه درون خود میجویی ناماندگاریست...»

در یک کشتی که در معرض غرق شدن است به همه دستور می دهند که احساساتشان را خفه کنند؛ چون احساسات کمکی به ملوانان نمی کند.

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب پرواز شبانه - آنتوان دو سنت‌اگزوپری