اکسیر عشق - اریک امانوئل اشمیت

اکسیر عشق رمانی از اریک امانوئل اشمیت می باشد. در توضیح پشت جلد آمده است:
«آدام و لوییز عاشقانی قدیمی، پس از زندگی مشترک و رویاگونه، حال با فرسنگ‌ها فاصله از یکدیگر زندگی می‌کنند. آنان با نامه از زخم‌های گذشته یاد می‌کنند و به ماجراهای تازه‌ای که زندگی برایشان رقم زده است، اقرار می‌کنند. برای برانگیختن عشق رجز می‌خوانند؛ اما پرسش این است که آیا در این فراز و فرود حقه‌ای نهفته است؟»

اکسیر عشق - اریک امانوئل اشمیت

از نظر تو، موفقیت در به دست آوردن است و از نظر من، در نگه داشتن. چه تفاوتی!
چه کسی اشتباه می کند؟ حق با کیست؟
هیچ کدام از ما دو نفر.
عشق از منطق گریزان است، زیرا نه به استدلال، نه به برهان و نه به حقیقت تعلق ندارد. عشق از یک انتخاب شخصی نشئت می گیرد.

از روی تجربه می دانم زندگی فقط از جهش ها، اشتیاق ها و حرارت ها تشکیل نمی شود، بلکه سازش ها، فراموشی ها و سرسختی ها هم هست.

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب اکسیر عشق - اریک امانوئل اشمیت