وقتی نیچه گریست - اروین یالوم

"وقتی نیچه گریست" رمانی روانشناختی و آمیزه‌ای از واقعیت و خیال ،نوشته اروین د.یالوم می باشد.

داستان از آنجا آغاز می شود که "لو سالومه" در حال نگارش نامه ای برای دکتر بروئر است تا دیدار و قرار ملاقاتی با او داشته باشد و ضمن این دیدار راز تنهایی و البته جنون خودکشی را که در ذهن و روان نیچه پرورش یافته با این پزشک باتجربه در میان بگذارد تا بلکه نیچه را درمان کند. اما دکتر بروئر که ابتدا از درمان نیچه و درگیر شدن با ناخوشی های روانی او امتناع می کند خود درگیر ماجرای عشقی و دلبستگی به یکی از زنان بیمار خود است و کابوس ها و رویاهای پریشان احوالی در رابطه با این عشق مشاهده می کند. بطوریکه خواننده در تمام طول داستان بارها و حتی به طرق غافلگیر کننده ای درگیر رویاها و ضمیر ناخودآگاه دکتر بروئر می شود.
برخورد و گفتگوهای نیچه با دکتر یوزف بروئر است که به نوعی همکار و هم دروه "زیگموند فروید" نابغه روانشناسی قرن بیستم به شمار می آید. بدانگونه که در داستان آمده گویا "فروید" تحت تاثیر الهامات و آموزه های دکتر بروئر و نیچه بعدها موفق به ابداع سبک روان درمانی مشهور خود و بازیابی ضمیر ناخودآگاه مراجعین و بیمارانش می گردد...

وقتی نیچه گریست

همانگونه كه پوست اجزايی چون استخوانها، عضلات، روده ها و رگها را از ديد انسان مخفی ساخته است، خود بيني و غرور نيز پوششی برای بی قراری ها و هيجانات روحند، پوستی كه بر روح آدمی كشيده شده است.

اين روزها حقيقت، ديگر مرگ‌بار نيست، چرا كه پادزهرهای زيادی برايش تدارك ديده‌اند.

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب وقتی نیچه گریست - اروین یالوم