مهارت در بازی زندگی - آنتونی رابینز

آنتونی رابینز در کتاب «مهارت در بازی زندگی» به افراد راهنمایی و کمک می کند تا سرنوشت خود را به دست گیرند و روابط خود را با دیگران بهبود ببخشند و با غلبه بر ناکامی‌ها به دنبال هدفهای ارزشمند زندگی خود بروند.

مهارت در بازی زندگی - آنتونی رابینز

بياييد احساساتمان را به هم مرور كنيم
1) احساس بد و ناراحت كننده
• بي قراري
• بي حوصلگي
• كلافگي
2) احساس واهمه
• نگراني
• تشويش
• ترس از آينده
3) دلشكستگي :مانند فقدان كسي يا چيزي
4) خشم و غضب:خشم انواعي دارد .از عصبانيت تا آزردگي ،رنجش و از جا در رفتن و تلاطم
5) احساس ناكامي و عجز:يعني هرچيزي كه تو را از رسيدن به هدفي بازداشته است
6) احساس ياس : هرچيزي كه باعث شود شكست خورده اي .زيرا توقعي كه داشته اي برآورد نشده است
7) احساس گناه يا پشيماني
8) احساس ناكارآمدي و بي كفايتي:هر احساسي كه باعث شود فكر كني بي ارزش يا فرودست هستي
9) احساس غرق شدگي : يعني بيش از حد خود ،تحمل كردن
10) احساس تنهايي : هر چيزي كه باعث شود احساس كني منزوي شده اي
وجود هر كدام از اين احساسات دهگانه دليلي دارد و هريك از آنها حامل پيامي است. آن پيام مي گويد چيزي بايد عوض شود...

اگر بتواني بفهمي كه تو يك معجزه و استعداد خدادادي هستي ،اين بخشي از تعريف تو از خودت مي شود ،بدون آنكه به خودت مغرور شوي و ناگهان مي بيني كه زندگيت كيفيت بهتري دارد ،نوع اعمالت فرق كرده ،نحوه برخوردت با آدمها عوض شده و بازدهي ات در زندگي تغيير فاحشي يافته است .  از آنجا كه ما بهترين دوستان خود هستيم ،اگر اين سيگنال ها را درك كنيم واز آنها بهره ببريم ،مي توانيم كيفيت تجربيات زندگي خود را بي درنگ ارتقا دهيم .پس بدان كه احساسات بشر ،بالاترين قدرت دنيا هستند .مي توانند باعث جنگ شوند ،مي توانند ما را وادار به ازدواج كنند و يا حتي طلاق را به زوجين تحميل كنند .

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب مهارت در بازی زندگی - آنتونی رابینز