خاطرات یک مغ - پائولو کوئلیو

خاطرات یک مغ، تجربه عرفانی پائولو کوئلیو در پیمودن جاده سانتیاگو است. مسیحیان اعتقاد دارند فردی که این جاده را می پیماید، با گذر از آن، نیرویی جادویی به فرد منتقل می شود.

خاطرات یک مغ -  پائولو کوئلیو

 

لازم نیست آدم از کوهی بالا رود تا بفهمد بلند است...
کشتی در ساحل بسیار امن تر است ولی برای این ساخته نشده است.

بارالها !رحم کن بر آنان که خود را بنده میکنند به بند های ابریشمین عشق و سروران دیگران میدانند. که حسد میورزند و خویش را زهرآگین میکنند و شکنجه میدهند .چون در نمیابند که عشق همچون هر چیزی ، همچون باد دگرگون میشود. و اما باز بیشتر بر آنها رحم فرما که از هراس عشق میمیرند و عشق را به نام عشقی برتر که نمی شناسند پس میزنند.چون اینان قانون ترا نمیدانند که:(هر کس از آبی بنوشد که من به او میدهم هرگز تشنه نخواهد شد.)

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب خاطرات یک مغ - پائولو کوئلیو