مامان و معنی زندگی - اروین د.یالوم

«مامان و معنی زندگی» روایتهایی از روان درمانی نوشتۀ  اروین د.یالوم می باشد.شش داستان تقریباً متفاوت، روایت‌هایی از انسان‌هایی که با مشکلات روحی و روانی روبه‌رو هستند. در دل داستان، ضمن تشریح این بیماری‌ها، راهکارهایی برای مقابله با آن‌ها ارائه می‌شود.
«مامان و معنی زندگی، همنشینی با پائولا، تسکین از نوع جنوبی، هفت درس پیشرفته در درمان سوگ، رویارویی دو جانبه، طلسم گربه ی مجار»

 مامان و معنی زندگی - اروین د.یالوم

آنهایی که بیش از بفیه از مرگ میترسند، کسانی هستند که با حجم زیادی از زندگی نزیسته به مرگ نزدیک می شوند. بهتر است از همه زندگی استفاده کنیم و برای مرگ چیزی جز تفاله باقی نگذاریم، هیچ چیز جز یک قلعه سوخته

ما میکوشیم زندگی را دو نفری تجربه کنیم، ولی هر یک از ما مجبوریم تنها بمیریم. کسی قادر نیست با ما یا به جای ما بمیرد.

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب مامان و معنی زندگی - اروین د.یالوم