مرگ در میزند - وودی آلن

«مرگ در میزند» نوشتۀ وودی آلن، مجموعۀ داستان با درون مایه طنز است.
مجموعه ای در قالب پانزده اثر : «مرگ در مي زند، زنده باد وارگاس، بشقاب هاي پرنده، در نقش سقراط، ايپزود كوگل ماس، به ياد نيدلمن، اعترافات يك سارق مادرزاد، محكوم به زندگی، ماجرای حلقه خودفروشان ادبی، موجودات خيالی، معماهاي جنايي بازرس فورد، كنت دراكولا، دنياي ديوانه اي كه در آن زندگي مي كنيم، گم شده ي بزرگ، پيرامون ماوراءالطبيعه، يك فيل مي تواند بي نهايت فريبكار باشد»

مرگ در میزند - وودی آلن

وودی آلن: ببینم اینکه انسان قبل تولدش وجود نداره. درسته؟
سیمیاس: بله درسته.
وودی آلن: و قطعا بعد از مرگش هم وجود نداره. درسته؟
سیمیاس: بله درسته.
وودی آلن(فاتحانه): هومممم.
سیمیاس: خب... که چی؟
وودی آلن: هستی که بین دو نیستی قرار گرفته چیزی بیشتر از یه وهم نیست.

نات: تو یه کم شبیه منی.
مرگ: پس میخواهی شبیه کی باشم؟ من مرگ توام.

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب مرگ در میزند - وودی آلن