ابوالمشاغل - نادر ابراهیمی

«ابوالمشاغل» و «ابن مشغله» زندگی نامه خودنوشت زنده یاد نادر ابراهیمی است. در جلد دوم (ابوالمشاغل) بیشتر به آن بخش از خاطرات او پرداخته که وی به عنوان یک نویسنده و کارگردان وارد فعالیت‌های مختلف تلویزیونی شده است. 

ابوالمشاغل - نادر ابراهیمی

روزگاری به همسرم نوشتم:«خوشبختی، عروسکی ست ساخته شده از عشق و ایمان، نه هیچ چیز دیگر» و امروز می نویسم:«اما عزیز من! عروسک های کوکی بدترین عروسک های دنیا هستند؛ چرا که بدون ایمان، بدون عشق، بدون اراده، و بدون شعور، حرکت میکنند، و چیزی از این خطرناک تر، برای سعادت انسان وجود ندارد...»

هرجا عدالت اجتماعی وجود نداشته باشد، ناگزیر، عدالت فردی، جای آن را خواهد گرفت؛ و هر انسانی، به تنهایی، مسئول اجرای عدالت خواهد شد، به هر ترتیب، و با هر وسیله.

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب ابوالمشاغل - نادر ابراهیمی